Tin tuyển dụng

banner1

Kiện toàn đội ngũ

Đi đôi với bước ngoặt chuyển mình quan trọng này, Asia Investment group đã hoàn thành ổn định đội ngũ lãnh đạo cấp cao, ổn định bộ máy, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Kinh doanh, Phó Tổng giám đốc Dự án, Giám đốc

Scroll to Top