ASIA INVESTMENT GROUP TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ QUA HỆ THỐNG KPI

Khái niệm KPI – Key Performance Indicator được phát triển ở Hoa Kỳ những năm 1980, nhưng phải đến năm 1992, phương pháp này mới được áp dụng rộng rãi trong quản trị doanh nghiệp trên thế giới. Từ đó tới nay, KPI đã trải qua 3 thế hệ và có nhiều đổi mới. KPI đã trở thành công cụ quản trị chiến lược, sử dụng bản đồ chiến lược như một hệ thống các mục tiêu chiến lược có liên kết nhân – quả khi thiết kế, và hệ thống chỉ tiêu khi theo dõi đánh giá thực thi chiến lược.

ASIA INVESTMENT GROUP TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ QUA HỆ THỐNG KPI

1. Khái niệm KPI

KPI (Key performance indicator) là chỉ số hoạt động chính hay chỉ số hoạt động cốt yếu. Đây là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong công ty như đối với từng nhân viên, cả nhóm nhân viên hay một phòng ban, hoặc là sự vận hành của cả công ty nói chung. Trong mỗi công ty, tổ chức khác nhau thì các chỉ số KPI cũng được áp dụng khác nhau, thậm chí trong từng phòng ban của một công ty cũng có sự khác biệt trong đánh giá chỉ số KPI.

KPI hiện nay là một trong những công cụ hiện đại, hữu hiệu nhất giúp cho các nhà quản lý triển khai được các chiến lược và chương trình hoạt động  phù hợp cho từng bộ phận, từng lĩnh vực cũng như từng cá nhân. Dựa trên việc đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ số KPI được đưa ra, công ty, doanh nghiệp sẽ có quyết định về mức độ thưởng hay phạt đối với từng nhân viên cũng như từng phòng ban. Cùng với đó KPI cũng giúp đánh giá hiệu suất của cả công ty, đánh giá mức độ thành công của các sản phẩm, dịch vụ mà công ty đó cung cấp; đồng thời xác định được những yếu tố quan trọng đối với các mục tiêu đề ra nhờ đó luôn nắm bắt được tình hình của công ty để kịp thời điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. KPI là phương pháp đánh giá đảm bảo sự công bằng trong mỗi công ty, đảm bảo mọi nhân viên đều hưởng đúng mức lương so với công việc mà họ làm được.

2. Ứng dụng KPI trong việc quản trị mục tiêu và đánh giá nhân viên

 • Đối với doanh nghiệp:
  – Đánh giá nhân viên có giỏi hay không? (mức độ hoàn thành công việc/ hiệu quả công việc, năng lực chuyên môn). Ví dụ có người nói rất giỏi nhưng làm chưa chắc đã thành công. Có người rất trầm nhưng làm tốt. Vì thế có những người cần đuổi từ lâu rồi nhưng lại chưa đuổi. Không phải nói hay hát giỏi là làm tốt công việc.
  – Xem xét và nâng cao kỹ năng. Sau khi đánh giá từ đó sẽ biết được kỹ năng nào nhân viên cần nâng cao và dẫn tới mục tiêu kinh doanh đạt được.
 • Đối với nhân viên:
  – Được đánh giá được ghi nhận. Câu hỏi: có ai “happi” không nếu từ đầu năm đến cuối năm họ vẫn chỉ một mức lương trong khi hiệu quả công việc luôn tốt?
  – Được đào tạo và định hướng nghề nghiệp
  – Tăng được động lực làm việc
 • Ứng dụng cuả KPI

– Công cụ quản trị Mục tiêu
– Công cụ để đánh giá và thưởng nhân viên
– Công cụ để trả lương và thưởng. Nếu cứ xây KPI và để nguyên đó thì sẽ không hiệu quả. Tức là không gắn liên đồng tiền khúc ruột.

3. ASIA INVESTMENT GROUP TRIỂN KHAI KPI NHƯ THẾ NÀO?

Asia Investment Group áp dụng phương pháp đánh giá KPI vào quản lý và điều hành công ty từ năm 2021. Với việc triển khai KPI trong công ty, Asia Investment Group đề ra mục tiêu là giúp cho công ty có thể triển khai được các mục tiêu chiến lược một cách nhất quán, thời gian hoàn thành các mục tiêu cụ thể và kết quả các hoạt động được thể hiện rõ ràng thông qua các con số thực tế.

Dự án KPI tại Asia Investment Group  được xây dựng dựa trên nền tảng mối quan hệ sâu sắc với mô hình quản lý BSC -Thẻ điểm cân bằng và KPI. Khi mới bắt đầu áp dụng KPI, công ty đã ưu tiên tổ chức các buổi đào tạo cần thiết theo kế hoạch dự án cho các lãnh đạo, trưởng bộ phận và nhân viên trong công ty để đảm bảo cung cấp đủ các nhận thức, kiến thức và các vấn đề thực hành cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện, áp dụng KPI; xây dựng hệ thống đánh giá, cải tiến và duy trì hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động chính – KPI. Sau đó, các kế hoạch cụ thể được thiết lập để áp dụng KPI, xây dựng khung báo cáo, đánh giá KPI. Dự án đánh giá KPI được xây dựng cẩn thận từ bao quát đến cụ thể, từng chi tiết để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

Sau khi xây dựng bản đồ chiến lược và các mục tiêu, Ban dự án và các phòng ban liên quan xây dựng hệ thống KPI để kiểm soát quá trình

Tiếp theo đó, công ty đã thành lập Ban chỉ đạo dự án và phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện triển khai dự án KPI. Trách nhiệm của từng phòng ban, từng cá nhân được phân công một cách rõ ràng, cụ thể. Trong đó, trách nhiệm chính của lãnh đạo công ty là phê duyệt KPI của từng phòng ban, của công ty; đưa ra những chỉ đạo quyết liệt để các bộ phận hoàn thiện xây dựng KPI, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc nội bộ khi thực hiện KPI; và dự họp với ban KPI để có ý kiến chỉ đạo vào kỳ họp tổng kết, đánh giá từng giai đoạn. Còn đối với các bộ phận: Các trưởng bộ phận có trách nhiệm trực tiếp tham gia vào dự án để triển khai, đánh giá có hiệu quả; hoàn thành các KPI cho các vị trí làm việc theo đúng yêu cầu; phổ biến các KPI đã được xây dựng cho tất cả nhân viên để có được sự ủng hộ tích cực. Trong khi đó, ban dự án có vai trò đầu mối với trách nhiệm chính đó là: Làm việc với các bộ phận để thống nhất được các mẫu, các hệ thống đánh giá, đảm bảo phù hợp cho từng vị trí công việc; Hướng dẫn cách thức đánh giá hiệu quả công việc cho các bộ phận; và đôn đốc các phòng thực hiện theo đúng tiến độ.

Hệ thống tiêu chí đánh giá và chấm điểm KPI của Asia

Công ty xây dựng 10 tiêu chí, là bộ KPI của Công ty. Đây được xem là mục tiêu đánh giá, xét hiệu quả, năng lực làm việc, khen thưởng . Mỗi tháng, nhân viên sẽ được Ban quản lý đánh giá, gửi KPI đến APP trên điện thoại. Theo đó, nhân viên sẽ hiểu người quản lý đang quản lý và đánh giá mình như thế nào để có thể thực hiện công việc được tốt hơn. KPI được tổng hợp 1 quý/ 1 lần. Theo mức độ đánh giá và nhận xét, nhân viên sẽ được biết mình có nằm nằm các trường hợp được nâng lương, hỗ trợ phục cấp. hoặc ngừng hợp tác nếu có nhiều quý ở mức điểm dưới trung bình hay không?

Cùng với đó thông qua hệ thống KPI, chiến lược chung công ty có thể phân chia thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên; đo lường được sự đóng góp cụ thể của từng cá nhân, bộ phận trong thành quả hoạt động của toàn công ty; tạo được cơ chế khen thưởng và công nhận thành tích đến từng cá nhân, bộ phận.Từ đó tạo được môi trường làm việc minh bạch, rõ ràng và công bằng; nhân viên được hưởng mức đãi ngộ xứng đáng với kết quả mình làm ra. Nhờ vậy mà tạo động lực làm việc, cải thiện tinh thần, thái độ làm việc cá nhân cũng như làm việc nhóm của mỗi cá nhân. Như vậy KPI tạo ra phương thức làm việc chuyên nghiệp cho công ty, mọi hoạt động đều được kiểm soát để đạt được hiệu quả.

Cùng với đó, Công ty cũng áp dụng phần mềm quản lý nhân sự  gồm các tính năng:

 • Lịch : Quản lý thời gian làm việc
 • Nhân sự : Quản lý nhân sự
 • Giao việc : Giao việc cho từng nhân viên
 • Chấm công : Chấm công trên điện thoại và Camera AI
 • Yêu cầu : Phiếu yêu cầu công tác, tạm ứng lương, hoàn ứng,…
 • Tiền lương : Nhận lương hoàn toàn tự động, hệ thống chấm công, tính lương, nhân viên được xác nhận số ngày công, số tiền lương, xác nhận số tiền lương trong tháng….
 • KPI : Đánh giá kết quả làm việc trong tháng, quý , năm , có thành tích khen thưởng, tạo thi đưa phát triển thành tích cá nhân và công ty phát triển theo từng tháng, quý , năm

   

   

Việc triển khai phần mềm quản lý nhân sự kết hợp hệ thống KPI đã giúp cho khâu quản lý nhận biết được hiệu quả làm việc của phòng, ban, nhân viên để có hướng khuyến khích, thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn. Cùng với đó thông qua hệ thống KPI, chiến lược chung công ty có thể phân chia thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên; đo lường được sự đóng góp cụ thể của từng cá nhân, bộ phận trong thành quả hoạt động của toàn công ty; tạo được cơ chế khen thưởng và công nhận thành tích đến từng cá nhân, bộ phận.Từ đó tạo được môi trường làm việc minh bạch, rõ ràng và công bằng; nhân viên được hưởng mức đãi ngộ xứng đáng với kết quả mình làm ra. Nhờ vậy mà tạo động lực làm việc, cải thiện tinh thần, thái độ làm việc cá nhân cũng như làm việc nhóm của mỗi cá nhân. Như vậy KPI tạo ra phương thức làm việc chuyên nghiệp cho công ty, mọi hoạt động đều được kiểm soát để đạt được hiệu quả.

=> ASIA INVESTMENT GROUP - MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP, HIỆU QUẢ!

Rất mong tìm kiếm được đồng đội tham gia vào Ngôi nhà chung mang tên Asia Media. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với Ms. Linh - 0936.221.577; các bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc tại địa chỉ email linh.huynh@asiamedia.vn

Scroll to Top