Lễ ký kết tài trợ huyện Gò Dầu

” Ngày 10/07/2018 tại Lễ khai trương văn phòng đại diện của Tập đoàn Đầu tư Châu Á tại TP.Hồ Chí Minh,  Asia Investment group và UBND Huyện Gò Dầu đã ký kết “Biên bản ghi nhớ tài trợ tài trợ 02 màn hình Led 65in & hệ thống âm thanh phục vụ cho hội trường UBND Huyện Gò Dầu – Tỉnh Tây Ninh”. Đây là Dự án tài trợ tại Huyện Gò Dầu – Tỉnh Tây Ninh có tổng vốn đầu tư 640 triệu đồng.”

Trước đó, trong quá trình làm việc với UBND Huyện Gò Dầu và được đề nghị quan tâm đóng góp xây dựng cơ sở vật chất của UBND, nhất là lĩnh vực văn hóa xã hội. Hai bên đã thống nhất chương trình tài trợ để chỉnh trang một số hạng mục trang bị cho phòng họp hội trường như: hệ thống âm thanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống trực quang và một số hạng mục khác, phục vụ cho những cuộc họp và các hội thảo.

hinh 3(2)

Pano Led – Vòng xoay Mộc Bài – Gò Dầu

Là một doanh nghiệp luôn gắn liền trách nhiệm xã hội với cộng đồng, Tập đoàn đầu tư Châu Á đang đầu tư công tác xã hội hóa về quảng cáo kết hợp tuyên truyền chính trị tại địa phương. Nhân dịp này, Tập đoàn đã ủng hộ chương trình để xây dựng cơ sở vật chất cho UBND Huyện, tài trợ 100% hệ thống Âm thanh và 02 màng hình LCD 65 in phục vụ cho hội trường UBND Huyện.

hinh 3(5)

Buổi Lễ ký kết “Biên bản ghi nhớ tài trợ 02 màn hình Led 65in & hệ thống âm thanh phục vụ cho hội trường UBND Huyện Gò Dầu – Tỉnh Tây Ninh” giữa Asia Investment group và UBND Huyện Gò Dầu là kết quả của quá trình phối hợp và đồng thuận giữa hai bên, vì sự phát triển và trên hết là vì sự phát triển chung cho Tỉnh nhà.

hinh3(6)
Untitled-3
Chia sẻ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Scroll to Top