kiện toàn đội ngũ
kientoandoingu

Đi đôi với bước ngoặt chuyển mình quan trọng này, Asia Investment group đã hoàn thành ổn định đội ngũ lãnh đạo cấp cao, ổn định bộ máy, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Kinh doanh, Phó Tổng giám đốc Dự án, Giám đốc sản xuất và đội ngũ lãnh đạo các văn phòng đại diện mới cho Asia Investment group, giúp Tập đoàn sớm bắt tay vào giai đoạn củng cố nội lực doanh nghiệp.

image2

Mọi chủ trương, chính sách hay những mục tiêu tốt đẹp được đặt ra, nếu muốn trở thành hiện thực đều phụ thuộc vào nhân tố con người, đặc biệt là những lãnh đạo công ty.

image1

Bộ máy lãnh đạo Asia Investment group đều là những gương mặt thân quen đã gắn bó từ khá lâu. Sự hiểu biết, tâm huyết và tình cảm gắn bó của các thành viên trong Ban lãnh đạo dành cho các công ty đã đem lại sự tin tưởng, lòng quyết tâm cho mỗi CBNV Asia Investment group. Chúng ta hãy cùng nhìn lại quãng thời gian họ đã cống hiến cho công ty của một số gương mặt Lãnh đạo vừa được bổ nhiệm tại Asia Investment group.

Untitled-3
Chia sẻ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Scroll to Top